WTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ Lookbook

发布于:2020-06-09 分类:D生活君   

日本品牌 WTAPS带来2013秋冬的最新Lookbbok,这季以乾净的日系影像呈现美式复古的生活风格,这般手法居然令人意想不到的和谐,将军装与重机等品牌必备元素变得十分清新!并由西山彻亲自出马拍摄这一系列型录,展现WTAPS最原汁原味的品牌精神!

WTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ Lookbook WTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ LookbookWTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ LookbookWTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ LookbookWTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ Lookbook WTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ LookbookWTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ Lookbook WTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ LookbookWTAPS 2013秋冬 ‘LIFIST’ Lookbook

资料来源


正文到此结束.